Миро - Гълъбо / Miro - Galabo

Миро - Гълъбо / Miro - Galabo Lyrics / Очите ти, гълъбо, очите ти / Малки вселени са очите ти / Очите ми, гълъбо, очите ми / Пълни със тебе са очите ми / Ръцете ти, гълъбо, ръцете ти / Мека постеля са ръцете ти / Ръцете ми, гълъбо, ръцете ми /

Миро - Гълъбо / Miro - Galabo
Миро - Гълъбо / Miro - Galabo Lyrics

Очите ти, гълъбо, очите ти
Малки вселени са очите ти
Очите ми, гълъбо, очите ми
Пълни със тебе са очите ми

Ръцете ти, гълъбо, ръцете ти
Мека постеля са ръцете ти
Ръцете ми, гълъбо, ръцете ми
Спрели са времето, ръцете ми

Душата ти, гълъбо, душата ти
Лека и волна е душата ти
Душата ми, гълъбо, душата ми
Твоя е, морна е, душата ми

Устата ти, гълъбо, устата ти
Извор планински е устата ти
Устата ми, гълъбо, устата ми
Огнена лава е устата ми

Душата ти, гълъбо, душата ти
Лека и волна е душата ти
Душата ми, гълъбо, душата ми
Твоя е и морна е

Сърцето ти, гълъбо, сърцето ти
Песен любовна е сърцето ти
Сърцето ми, гълъбо, сърцето ми
Пролет зелена е
Огнено лято е
Есен дъждовна е
Ледена зима е