Ziba Osmanli - Gelinim 2023

Gelinim 2023 - Ziba Osmanli Lyrics / Gəlinim,gəlinim gözəl gəlinim / Qara qaş,qara göz incə belə gəlinim(2) / Gəlini,gəlini,gəlini,gəlini,gəlini gözəl gəlinim / Qara qaş,qara göz incə belə gəlinim(2)

Ziba Osmanli - Gelinim 2023
Gelinim 2023 - Ziba Osmanli Lyrics

Gəlinim,gəlinim gözəl gəlinim
Qara qaş,qara göz incə belə gəlinim(2)
Gəlini,gəlini,gəlini,gəlini,gəlini gözəl gəlinim
Qara qaş,qara göz incə belə gəlinim(2)

Sync Lyrics
Syncing Lyrics and translations from the musical world in all languages


Arzular,dillərdə gəzib dolaşır
Hər ağız bir dua deməyə çalışır
Bəyaz gəlinlik sənə çox yaraşır gəlinim,gəlinimGəlinim,gəlinim gözəl gəlinim
Qara qaş,qara göz incə belə gəlinim(2)
Gəlini,gəlini,gəlini,gəlini,gəlini gözəl gəlinim
Qara qaş,qara göz incə belə gəlinim(2)


Söylənir arzular ard-arda yenə
Allahım bir övlad pay verər sənə
Nəvəlik hissini yaşadar mənə


Gəlinim,gəlinim gözəl gəlinim
Qara qaş,qara göz incə belə gəlinim(2)
Gəlini,gəlini,gəlini,gəlini,gəlini gözəl gəlinim
Qara qaş,qara göz incə belə gəlinim(2)